Presentaties

Presentaties

Groot denken vraagt klein doen

De beweging in het sociaal domein is betekenisvol. Kantelen, transformeren en doorontwikkelen. Herkent u de GROTE dromen? Tegelijkertijd vraagt het discipline en inspiratie om de bedoeling elke dag - in alles wat je doet - in het kleine tot leven te brengen.

 

Naam en gezicht geven aan die beweging. Dat is wat wij willen bereiken. Verhalen delen en successen vieren.

 

Aan de hand van de beelden in deze video spraken wij daarover met een aantal frisdenkers, dwarskijkers en kantelaars. Zij werken – op verschillende niveaus – binnen het sociaal domein.

 

Dat leverde ons veel inspiratie op voor het vervolg. Dat uitgedaagt om het verhaal van Transformatie tot een goed vervolg te brengen. Ook jouw verhaal draagt daar aan bij. Doe jij mee?

 

Dat was en is onze uitnodiging aan iedereen. Onze missie slaagt. Als wij Systeem, Blauwdruk en Macro, samen met Micro, Meso en Maatwerk op dezelfde pagina krijgen. Samen kunnen wij dan het veelkoppig monster Verkokering vernietigen.

 

In de hand houden wat je uit handen geeft

  • Sturen en bekostigen binnen het sociaal domein

 

Sedert 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe taken vanuit de Jeugdzorg, de AWBZ en de Participatiewet.

 

De overgang van Rijk, provincie, zorgverzekeraar en zorgkantoor naar gemeenten heeft tot doel de zorgstelsels eenvoudiger, efficiënter en effectiever te maken.

 

Het uiteindelijke doel: een veilige omgeving voor kwetsbare burgers, versterkte eigen kracht en probleemoplossend vermogen van het gezin (systeem) en de sociale omgeving.

 

Voor veel taken hebben gemeenten een contract of subsidierelatie met professionele dienstverleners. Het organiseren hiervan stelt gemeenten voor een enorme uitdaging. De uitdaging daarbij is naast continuïteit van dienstverlening - de ‘transitie - de inhoudelijke vernieuwing - de ‘transformatie’ - te stimuleren

 

Het is goed om te zien dat ‘bekostiging’ een thema is voor gemeenten. Met het wegvallen van de schotten en de noodzaak tot budgetbeheersing resp. –besparing, groeit het besef dat iedere euro tot zijn recht moet komen en dat de wijze van sturen en bekostigen daar instrumenteel in is.

 

Goed sturen en bekostigen is ook een kunst. Er zijn verschillende vormen met verschillende effecten en vaak zullen deze moeten worden gecombineerd. Over de elementen die bij deze kunst een rol spelen en over de rol van de gemeente als opdrachtgever voor dienstverlening in het sociale domein gaat deze videopresentatie.

 

Gemeente Wijchen | regio Nijmegen 20 november 2015

Echte verandering doet pijn – ook als je ernaar verlangt

De kracht van het sociale wijkteam

 

Keynote-lezing als dagvoorzitter van het 3e Congres "De kracht van het sociale wijkteam" 24 maart 2015 | ReeHorst, Ede | http://www.wijkteamcongres.nl

 

Het congres was gericht op gemeentelijke beleidsdiensten, uitvoerende organisaties en professionals bij en binnen gemeenten, WMO, welzijn, onderwijs, jeugdzorg, GGZ, gezondheidszorg en transitie-managers.

 

Toelichting

De verwachtingen over sociale wijkteams zijn hooggestemd. Veel gemeenten beschouwen ze als dé oplossing in de aanpak van sociale problematiek. Inmiddels werkt meer dan de helft van de gemeenten met sociale wijkteams. Zij lopen echter vaak tegen zaken aan als invulling van taken of samenwerking binnen en buiten het team.

 

Tijdens dit congres informeerden ervaren sprekers op inspirerende wijze over prangende onderwerpen en vragen rondom sociale wijkteams. Ook kwamen er ervaringen aan bod: wat gaat goed en wat zijn de beren op de weg voor gemeenten en zorgaanbieders?

 

Naast een informatief programma bood dit congres de mogelijkheid om nieuwe relaties te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen met collega-professionals.

 

24 maart 2015 | ReeHorst, Ede | http://www.wijkteamcongres.nl

Van toegevoegde waarde zijn

De kracht van het sociale wijkteam

 

Het congres was bedoeld voor gemeentelijke beleidsdiensten, uitvoerende organisaties alsmede professionals binnen de WMO, welzijn, onderwijs, jeugdzorg, GGZ, gezondheidszorg en transitie-managers.

 

Toelichting

Gemeenten willen vraag en aanbod van hulp en zorg dichter bij elkaar brengen. Hierbij wordt zoveel mogelijk de eigen kracht van burgers benut. Het idee is dat die burgers een actieve bijdrage leveren aan oplossingen voor zowel hun eigen wel en wee, als dat van de samenleving.

 

De sociale wijkteams (ook wel buurtteams, sociale teams en interventie teams genoemd) richten zich op individuele en collectieve vragen van burgers uit de buurt. Het doel hiervan is het bieden van een beter op elkaar afgestemde dienstverlening aan burgers die het alleen niet redden. De sociale wijkteams zijn dus een belangrijke schakel tussen de vraag en het aanbod van hulp en zorg.

 

Tijdens dit congres informeerden ervaren sprekers op inspirerende wijze over prangende onderwerpen en vragen rondom sociale wijkteams. Ook kwamen ervaringen aan bod: wat gaat goed en wat zijn de beren op de weg voor gemeenten en zorgaanbieders?

 

Naast een informatief programma bood dit congres de mogelijkheid om nieuwe relaties te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen met collega-professionals.

 

20 mei 2014 | ReeHorst, Ede | http://www.wijkteamcongres.nl

 

Het leven begint waar de comfortzone eindigt

  • De kracht van het sociale wijkteam

 

Keynote-lezing als dagvoorzitter van het 1ste Congres "De kracht van het sociale wijkteam" 17 december 2013 | Aristo Amsterdam | http://www.wijkteamcongres.nl

 

Dit congres bood een programma met bekende namen zoals Peter Paul Doodkorte, Jeanet Zonneveld, Ard Sprinkhuizen en Lies Korevaar. Daarnaast waren er verschillende deelsessies die het voor de deelnemers mogelijk maakten om het programma naar eigen wens en behoefte aan te passen!

 

Bij de deelsessies bestond keuze uit de volgende titels:

1. Sociale wijkteams in Leeuwarden: het concept, de praktijk en de doorontwikkeling

2. Sociale wijkteams – regievoerder of extra bureaucratische schil?

3. Eigen kracht op tien hoog achter: het werken in een sociaal wijkteam in Utrecht

4. Waarom zouden wijkteams beter en goedkoper zijn?

5. De effecten van sociale wijkteams: monitoring en resultaten

6. Op zoek naar dé generalist: over competenties en ontwikkelingspotentieel

 

17 december 2013 | Aristo Amsterdam | http://www.wijkteamcongres.nl

 

Peter Paul Doodkorte

 

friskijker

 

dwarsdenker

 

 

verbinder

Copyright 2013 © All Rights Reserved