Nevenfuncties

Nevenfuncties

Openbaar

 

29 juni 1999 - 1 juni 2001

Hoofdingeland Hoogheemraadschap van Schieland, Rotterdam

Mei 1998 tot 2002

Lid Bezwaarschriftencommissie Regiozaken Stadsregio Rotterdam

15 april 1998 - aprill 2006

Gemeenteraadslid/fractievoorzitter voor D66/Capelse Democraten

lid van de vaste commissies voor advies en bijstand betreffende:

1. welzijn, onderwijs, sport en sociale zaken (1990 - 1994)

2. ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en volkshuisvesting (1986-1990/2000-heden)

3. bestuurszaken en openbare orde (1990 - 1994)

4. welzijn en educatie (1998 – 2000/1998-2000)

5. sociale zaken, milieu en volksgezondheid (1998 - 2006)

6. economische zaken en regiozaken (1998 - 2006)

7. financiën, sport cultuur en grondzaken (1998 - 2006)

1 december 1996 - 20 mei 2002

Lid regioraads/fractievoorzitter voor D66 in de Regioraad van de Stadsregio Rotterdam

lid van de vaste commissies voor advies en bijstand betreffende:

1. financiën en bestuurlijke organisatie

2. verkeer en vervoer

3. jeugdzorg

 

 

19 april 1995 - april 2006

Ambtenaar burgerlijke stand gemeente Capelle aan den IJssel

1 april 1986 - 15 april 1994

Gemeenteraadslid/fractievoorzitter voor D66/Capelse Democraten

 

 

Docent/opleider

 

1 januari 2015 - heden

(Hoofd)docecent Studiecentrum Bedrijf en Overheid

2013 - heden

Docent Logavak/SWP

tot 1 april 2013

Docent -Traineeprogramma BMC Young Professionals

tot 1 april 2013

Grandprix/Rookie/BMC Bedrijfsschool

1 november 1992 - 12 april 1994

Docent organisatiekunde Ichthus Hogeschool te Rotterdam

1 januari 1990 - 12 april 1994

Docent voor Training, Advies, Supervisie en Kennisoverdracht (TASK) te Capelle aan den IJssel

15 mei 1988 - 12 april 1994

Docent voor instituur Bedrijfsetenschappen (IBW) te Utrecht

 

 

Bestuurlijk

 

17 mei 1999 – mei 2000

Voorzitter klankbordgroep strategische visie Capelle aan den IJssel, Capelle 2020; samen tekenen aan de toekomst van Capelle

Mei 1999 – 2002

mei 1999 – heden: lid Comité van Aanbeveling “Capelspektakel” te Capelle aan den IJssel

Maart 1999 – april 2002

Voorzitter beleggingsstudievereniging SMASH (Capelle aan den IJssel)

3 augustus 1998 – april 2002

Bestuurslid Stichting Top-Volleybal ALCOM/Capelle te Capelle aan den IJssel

15 april 1998 - heden

(Ere-)lid Ondernemers Netwerk Capelle (ONC)

1998

Lid werkgroep afvalscheiding gemeente Capelle aan den IJssel

1995 - 2006

Lid Comité van Aanbeveling Walk of Fame Europe te Rotterdam

12 april 1994 - 1 juni1998

Lid Raad van Commissarissen NV. Waterbedrijf EUROPOORT Rotterdam

12 april 1994 - 15 april 1998

Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Gemeentelijk Energiebedrijf

12 april 1994 - 15 april 1998

Voorzitter Adviescommissie voor het bedrijfsleven Capelle aan den IJssel

12 april 1994 - 15 april 1998

Voorzitter Adviescommissie voor de detailhandel Capelle aan den IJssel

12 april 1994 - 15 april 1998

Lid Economische Kring Capelle aan den IJssel

1993 - 1995

Bestuurslid/voorzitter Volleybalvereniging ALCOM/Capelle te Capelle aan den IJssel

1993

Lid provinciale klankbordgroep organisatie steunfunctie jeugd en jongerenwerk jeugdhulpverlening Zuid Holland

1991 - 1994

Lid van Raad van Bestuur Prof. Dr. K. Herman Bouman Stichting te Rotterdam, Stichting Kliniek voor Verslavingsziekten te Rotterdam, Stichting Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs te Rotterdam, Stichting tot Instandhouding van de Prof. Dr. K. Herman Bouman Stichting te Rotterdam

1988 - 1990

Bestuurslid Vereniging K & 0

1987 - 1993

Voorzitter ondersteuningsfondsen ACJR, SHOG en Stichting Post HBO Rijnmond (Stichting Fondsenbeheer Opleidingen)

1985 - 1990

Lid van het regionaal bestuur van het Werkverband Integratie Jeugdwelzijnswerk Nederland Noord/West

1983 - 1990

Bestuurslid FICE Nederland

1978 - 1988

Lid van de Landelijke Vergadering van het Werkverband Integratie Jeugdwelzijnswerk Nederland (WIJN)

1985 - 1986

Lid Raad van Bestuur Academie Jeugdgezondheidszorg Rotterdam (AGJR)

1985 - 1986

Voorzitter Vereniging D66 Capelle aan den IJssell

1982 - 1986

Fractieassistent gemeenteraadsfractie D66 te Capelle aan den IJssel

1982 - 1984

Voorzitter Stuurgroep Pauluskerk (RK) Capelle aan den IJssel

1980 - 1983

Voorzitter (medeoprichter) Stichting Sociaal Cultureel Werk Capelle Schollevaar (buurtgroep)

1979 - 1980

Voorzitter Jongeren Adviescentrum Capelle aan den IJssel

1978 - 1984

Deelnemer aan de regionale vergaderingen van het Werkverband Integratie Jeugdwelzijnswerk Nederland Zuid/West

1978 - 1984

Deelnemer aan het Rotterdams Tehuizen Overleg (RTO)

1975

Bestuurslid (medeoprichter) jeugdsoos Molenhoek (Limburg)

1973 - 1975

Secretaris Stichting Leefbelangen Molenhoek (wijkgemeenschap)

 

 

Cultureel

 

1973 - 2010

Verschillende activiteiten op het terrein van cultuur en media

Schrijver

"In woorden gevangen", overpeinzingen, woordspeeltjes en verdichtjes!

ISBN 90-804125-1-1

 

“Even stilstaan – lichtpuntjes en vreugdevuurtjes van en voor mensen”

ISBN 90-804125-2-1

 

“Als ik stil ben” , versjes, gedachten op de dood

ISBN 90-804125-3-8

 

“IK? Ik ben Capellenaar!” – in voorbereiding

Columnist

In landelijke (o.a. MT) en plaatselijk georienteerde pers

Blogger

Pleio - digitale plein overheid

 

Sozio-blog

Scribent

“Groeistuipen”: rapportage van de Hoorcommissie Jeugdzorg, Provinciale Staten van Gelderland, Arnhem | UitgeverProvincie Gelderland, 2003 | Lengte36 pagina's

 

Verkiezingsprogramma Capelse Democraten, Capelle aan den IJssel bestuursperiode 1986-1990, 1990-1994

D66 (Capelle aan den IJssel) 1986-1990, D66/capelse democraten 1998-2002 en 2002-2006 (Oor voor mensen, oog voor kwaliteit. Een duidelijke stem!)

06 juli 1999 – december 2001

Presentator bij Radio Capelle met programma’s als “TIJDREIZEN” en “Ik? Ik ben Capellenaar”.

01 november 1999 – 2002

Adviseur en fondsenwerver Stichting Alla Breve te Doornenburg

1999 - 2001

Lid comité van aanbeveling “Capelspektakel” met als producties: “Capelspektakel” (1999) en “’t Stoomt” (2001)

1999

Redacteur DIXIT, nieuws- en opiniblad D66

1995 - 2000

Fondsenwerver en organisator van Swinging Capelle (jaarlijks muziekfestival 1995, 1996, 1997) en Heineken Music Capelle (2000)

1973 - 1975

Medewerker bij de Stichting Nijmeegse Zieken Omroep (begin jaren zeventig)

 

 

Sportief

 

1975 - 1976

KNVB-scheidsrechter in de afdeling Nijmegen

1977 - 1978

Clubscheidsrechter bij v.v. Xerxes te Rotterdam

1987 - 1988

Jeugdscheidsrechter bij v.v. SVS te Capelle aan den IJssel

1992 - 1994

Coach voor jeugdvolleybal ALCOM/CAPELLE

 

 

 

 

 

 

Peter Paul Doodkorte

 

friskijker

 

dwarsdenker

 

 

verbinder

Copyright 2013 © All Rights Reserved