E-zines

De Overkant - e-zines

  • Nieuws rond de overdracht en omvorming sociaal domein in Heusden

Een digitaal nieuwsplatform voor iedereen die in Heusden is betrokken bij de ontwikkelingen op het terrein van participatie, sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning. Met actuele informatie over wet- en regelgeving, beleidsontwikkelingen en uitvoeringspraktijk.

 

 

 

DOODKORTE GESTRIPT EN AANGEHAALD

  • Spreuken, wijsheden en citaten

 

Digitaal flipboard met cartoons, uitspraken, spreuken en citaten over het leven. De cartoons, uitspraken, spreuken en citaten zijn ook te vinden op Gestript en Aangehaald.

 

 

 

 

Zorg voor Jeugd Midden-Holland

  • Gebundelde Krachten schragen de decentralisaties

Dit is een digitaal nieuwsplatform voor iedereen die in Midden-Holland is betrokken bij de ontwikkelingen op het terrein van participatie, sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning. Met actuele informatie over wet- en regelgeving, beleidsontwikkelingen en uitvoeringspraktijk.

 

 

Verruim de horizon

  • inspiratieschrift van en voor frisdenkers, dwarskijkers en omdenkers

Frisdenkers, dwarskijkers en omdenkers brengen – net als kantelaars, stijfkoppen, etcetera – de wereld verder. Samen met en voor u maken ze met hun denk- en verbeeldingskracht en frisse blik hun analyse. Volgen zij ontwikkelingen, verklaren ze of zinderen ze de daarin besloten kansen. Zo weerspiegelen zij hun passie en ambitie.

 

Verruim de horizon is een inspiratieschrift. Hierin lees je over en van mensen uit de praktijk. Vertellen mensen vanaf de tribune van het leven hun (ongezouten) mening. Delen zij hun dromen of nachtmerries. Altijd met de bedoeling om mensen tot nadenken te stemmen. Met volhardendheid en grenzeloos optimisme of een sarcastisch pessimisme.

 

Fris & Dwars

Peter Paul J. Doodkorte in opdracht van Vonde & Nassau | april 2013 tot en met oktober 2016

 

 

Fris denken & dwars kijken

is een digitaal informatie– en inspiratieschrift voor alle mensen en organisaties die betrokken zijn bij het werken met en voor mensen.

 

Fris denken & dwars kijken Nieuwsflits verschijnt wekelijks op de dinsdag. Hierin ligt het accent op actuele nieuwsfeiten.

 

Het decor

Met Fris & Dwars Het Decor leggen wij wekelijks – op vrijdag – het accent op achtergrond, meningen en nadere duiding van het nieuws.

 

Met voor en door u geknipte informatie en inspiratie wil dit magazine llezers en lezeressen inspireren en informeren. Daarmee wil het magazine bijdragen aan de duurzame vernieuwing van de organisatie van en de ondersteuning voor en door mensen. De overdracht van taken en bevoegdheden in het sociale domein bijvoorbeeld. Dit is een grote omvorming van het bekende naar het (nu nog) onbekende.

 

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN – Dat telt!

  • nieuwsflits zorg voor jeugd fryslan

De nieuwsbrief “Zorg voor Jeugd Fryslân – dat telt” bracht gedurende bijna twee jaar alle in betrokkenen bij de overdracht en omvorming van de zorg voor jeugd periodiek op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het terrein van jeugd en gezin en het verloop van het proces in Fryslân.

 

In de regel verscheen de nieuwsbrief 1 x per maand. De nieuwsbrief was ook te vinden op de website: http://www.ikpjeugd.nl/transitiejeugdzorg.

 

In het perspectief van de verschillende transities en decentralisaties (AWBZ, Participatiewet, Zorg voor Jeugd en Passend Onderwijs) beoogde de nieuwsflits zo bij te dragen aan een meer samenhangende ontwikkeling en beschouwing van de daaraan voor alle betrokkenen verbonden kansen en mogelijkkheden.

 

De Overkant

  • (Ver)dichten en mijmeringen

Dit flopboard-magazine bevat de gedichten en mijmeringen die Peter Paul J. Doodkorte destilleert uit zijn dagelijkse gedachten en gevoelens. Dit is voor hem een vorm van thuiskomen bij zichzelf. Hij laat zich leiden door (delen van) zinnen, door woorden, maar ook door zich te verplaatsen in wat anderen kunnen voelen.

 

De gedichten zijn ook te vinden op De Overkant

 

Kunst-stukjes

Dit flopboard-magazine bevat de gedichten en mijmeringen die Peter Paul J. Doodkorte schreef over en naar aanleiding van kunstbeleving. De gedichten en mijmeringen zijn ‘luisterend’ of beschouwend, maar soms ook confronterend. Zo prikkelt hij mensen prikkelen en stemt ze tot nadenken. Zo inspireert hij zijn publiek en zet hij het op nieuwe denksporen.

 

De gedichten en dat wat hem inspireert zijn ook te vinden op Kunststukjes

 

Peter Paul Doodkorte

 

friskijker

 

dwarsdenker

 

 

verbinder

Copyright 2013 © All Rights Reserved