(Ver-)dichtjes

De Overkant - (ver-)dichtjes

IN WOORDEN GEVANGEN

  • overpeinzingen, woordspeeltjes; ver-dichtjes!

Peter Paul J. Doodkorte | Uitgeverij De Overkant | 1988

 

elke dag begint met een gedachte

doe ik het - of doe ik het niet.

 

open ik mijn ogen - sta ik op

ga ik de dag aan of laat ik hem lopen

-----

elke dag sluit af met een gedachte.

hoe deed ik het

of hoe deed ik het niet

 

ik leg mij neer

sluit mijn ogen

en slaap of waak de nacht

op weg naar een nieuwe dag

die weer begint met een keuze:

doe ik het - of doe ik het niet.

 

Het voor jezelf op een rijtje zetten van de dingen die je zo al doet of beleeft, geeft overzicht. Persoonlijke gevoelens blijven daarbij vaak onuitgesproken. Een enkele keer doe ik het wel eens. Op papier! Gestimuleerd door de reacties op die op schrift gestelde overpeinzingen en woordspeeltjes. Soms 's ochtends vroeg, soms midden op de dag, in een vergadering of een autorit. Vaker ook 's avonds of 's nachts.

 

Het zo even stilstaan bij de dagen geeft extra belevingswaarde, en rust. Dit alles resulteerde in dit boekje. Een boekje dus met overpeinzingen, woord-speeltjes; ver-dichtjes!

 

Omslagontwerp en illustraties: Aart-Jan Moerkerke

Foto achterzijde: Janssen & De Kievith, Rotterdam

Druk: Werkvoorzieningsschap IJssel en Lek, Capelle aan den IJssel

Uitgave: Uitgeverij De Overkant

ISBN 90-804125-1-1 eerste druk februari 1998

 

Alles uit deze uitgave mag – onder voorwaarde van bronvermelding – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de schrijvers worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook. Voor alle teksten zie: http://deoverkant.wordpress.com/in-woorden-gevangen/

EVEN STILSTAAN

  • lichtpuntjes en vreugdevuurtjes van en voor mensen

Peter Paul J. Doodkorte | Uitgeverij De Overkant | 1999

 

Leven raakt je. Soms als een zachte hand. Als een aai over de bol. Soms met mokerkracht. Jij vindt mensen en mensen vinden jou. Je leert en wilt je verbinden. Aan en met de ander. Zeker op de levensmomenten waarop je samen inhoud en vorm geeft aan de liefde van en voor elkaar; een trouwerij, een geboorte, een verjaardag. Of gewoon, een leuke, onverwachte ontmoeting Het leven krijgt mede daardoor inhoud en diepgang. Daarom moet je het leven vieren; van harte!

 

Gevierde blijdschap. Alles naar tijd en plaats. Daarover gaat dit boekje. Met het leven als bron.

 

Omslagontwerp en tekeningen Annemiek Bibbe

Druk: Drukkerij De Cloe, Capelle aan den IJssel

ISBN 90-804125-1-1 eerste druk februari 1999

 

Alles uit deze uitgave mag – onder voorwaarde van bronvermelding – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de schrijvers worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook. Voor alle teksten zie: http://deoverkant.wordpress.com/2012/12/28/even-stilstaan-lichtpuntjes-en-vreugdevuurtjes-van-en-voor-mensen/

ALS IK STIL BEN…

  • versjes, gedachten op de dood

Peter Paul J. Doodkorte | Uitgeverij De Overkant | 2000

 

Als ik stil ben…

héél stil ben. Dan denk, voel, hoor, ervaar en weet ik ze weer bij mij. De mensen van wie ik afscheid moest nemen. De vrienden, bekenden en naasten die vertrokken naar de overkant van de tijd.

 

Als ik stil ben…

héél stil. Dan komen de woorden, van herinnering, van dank, van waardering. De woorden die ik zo graag nog tegen ze wil zeggen. Woorden die er – vaak – niet waren toen het afscheid daar was.

 

Als ik stil ben…

héél stil. Dan zeg ik ze alsnog. Aan hen, aan wie achterbleven, aan mezelf. Uit dankbaarheid! Voor wie ze waren of wilden zijn! Voor mij. Voor wie ze lief hadden en voor zichzelf!

 

Omslag/tekeninge: Ria Dekker

Druk: Drukkerij De Kloe b.v. Capelle aan den IJssel

ISBN 90-804125-3-8 - erste druk 2000

 

Alles uit deze uitgave mag – onder voorwaarde van bronvermelding – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de schrijvers worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook. Voor alle teksten zie:http://deoverkant.wordpress.com/about/

 

Peter Paul Doodkorte

 

friskijker

 

dwarsdenker

 

 

verbinder

Copyright 2013 © All Rights Reserved